Timp redus pentru generarea rapoartelor

Permite utilizatorilor sa optimizeze resursele de timp alocate analizei afacerii pe care o dezvolta si conduc

Peste 50 de indicatori financiari analizati

Genereaza o imagine de ansamblu, a peste 50 de indicatori utili in procesul decizional

Simularea oportunitatilor de dezvoltare

Ofera posibilitatea obtinerii unei imagini previzionate a strategiilor de dezvoltare a companiilor

Rapoarte simplu de generat, clare si utile

Poate fi folosita de o gama larga de utilizatori, indiferent de sfera de activitate si pozitia pe care o detin

Aplicatie - Indicatori Economico-financiari

Calculeaza indicatorii de Indatorare, Bonitate Financiara, Echilibru Financiar, Rentabilitate si Profitabilitate, Riscuri, Gestiune a Surselor de Finantarea

Permite determinarea valorii si variatiei indicatorilor de la un an la altul, in Valori Absolute, Ritmuri de Crestere si Indici de Crestere

Prezentarea grafica a evolutiei valorilor indicatorilor si a nivelurilor acestora in raport cu valorile optime pe care ar trebui sa le ia

Descriere generala a indicatorilor, referitor la utilitatea si intrebuintarea acestora in diferite rapoarte.

Descarca raportul MODEL pentru a studia structura si elementele acestuia Raport Model

Aplicatie - Oportunitati de Investire

Calculeaza indicatorii de performanta ai companiei, EBIT, EBITDA, Profit Net, Fluxul de Numerar din Operatiuni, pentru activitatile de investitii

Prezinta GRAFIC evolutia si valorile indicatorilor previzionati

Prezinta IMAGINEA SINTETICA previzionata a VENITURILOR NETE si a CHELTUIELILOR VARIABILE pentru fiecare serviciu/produs in parte

Prezinta PONDEREA fiecarui produs in rezultatele previzionate

Descarca raportul MODEL pentru a studia structura si elementele acestuia Raport Model